Hävert

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök
Utrustning
Mäskkärl
Lakkärl
Kokkärl
Jäskärl
Kylare
Hävert
Hydrometer
Refraktometer
Termometer
Fat
Flaska
E-kolv
Leverantörer av utrustning

En hävert är ett rör och en slangkonstruktion för omtappning av vätskor. En hävert utnyttjar jordens gravitationskraft. Skillnaden mellan den höga änden och den låga änden ger en kraft som motsvarar skillnaden i lägesenergi.

Vätskan rinner alltså nedåt även om den tar en omväg upp över den högsta änden av häverten.

Med en pumphävert (Auto-Siphon) behöver man inte suga för att starta igång häverten. Pumpa ett eller två tag så är häverten igång.